آدرس

آدرس ما:

ایران، تهران، میدان اقدسیه، خیابان اراج، خیابان ۲۲ بهمن، روبروی بیمارستان نیکان، پلی کلینیک فوق تخصصی نیکان، طبقه ۴

تلفن:

۷۱۰۶۲۴۰۰ - ۰۹۳۳۴۱۳۱۰۰۴

فرم تماس

دکتر سید علیرضا امین جواهری
شماره تماس