متورم شدن مفصل لگن، دردناک شدن به لمس، رنگ پریدگی و شنیده شدن صداهای غیرطبیعی از مفصل لگن از شایع ترین علائم ترک خوردن استخوان لگن هستند که در این مقاله سعی داریم به این نوع آسیب دیدگی و راه های درمان آن بپردازیم.

حفره استابولوم یک سطح مقعر در استخوان لگن است که سر استخوان ران در این ناحیه با لگن مفصل تشکیل می دهد؛ به شکستگی این ناحیه از لگن، شکستگی حفره استابولوم می گویند.

شکستگی و آسیب دیدگی لگن یک فوریت پزشکی است؛ درمان شکستگی لگن به شدت و محل دقیق شکستگی بستگی دارد که در اغلب موارد با فیزیوتراپی، ورزش، جراحی و توانبخشی بعد از جراحی به طور کامل درمان می شود.

دکتر سید علیرضا امین جواهری
شماره تماس