ورم مفصل ران یکی از شایع ترین علائم بیماری های مفصلی و اسکلتی است که به دنبال بزرگ و حجیم شدن محلی که مفصل در آن قرار دارد؛ رخ می دهد. در مفصل ایه اصلی ترین علت ورم مفصل ران، تجمع مایع اضافی در درون مفصل هاست.

دکتر سید علیرضا امین جواهری
شماره تماس