آیا تعویض مجدد پروتز کارگذاری شده مفصل هیپ امکان پذیر هست یا خیر ؟

۴۶۰ بازدید ( انتشار : ۱۵ تیر ۱۳۹۹)
  • ۰

دکتر سید علیرضا امین جواهری
شماره تماس